ေအာင္ သံျဖဴ လုပ္ငန္း

ကိုေအာင္မိုးလြင္ ("ေအာင္" သံျဖဴလုပ္ငန္း)အမွတ္(၁၈၃) အေနာက္ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္းႏွင္႔ရတနာလမ္းသြယ္ေထာင္႔
က်ဳိကၠဆံရပ္ကြက္၊ဗဟန္းၿမိဳနယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
(ဦးခ်စ္ေမာင္အိမ္ရာအနီး) Lucky Seven လက္ဖက္ရည္ဆိုင္အေရွ႕

www.aungthanphyu.com

koaungmoelwin@aungthanphyu.com
manweniwin@aungthanphyu.com

09 5089158,09 49716689

ကိုေအာင္မိုးလြင္ ( ေအာင္ သံျဖဴလုပ္ငန္း)
အမွတ္(၁၈၃)၊အေနာက္ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္းႏွင္႔ ရတနာလမ္းသြယ္ေထာင္႔။
က်ဳိကၠဆံရပ္ကြက္၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
(ဦးခ်စ္ေမာင္အိမ္ရာအနီး) Lucky Seven လက္ဖက္ရည္ဆိုင္အေရွ႕