ေအာင္ သံျဖဴ လုပ္ငန္း

အနံဆိုးမ်ားကို အနံသတ္အိုူမ်ားျဖင္႔ ရာႏွုန္းျပည္႔နီးပါး ပေပ်ာက္ေအာင္
"ေအာင္" သံျဖဴလုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ယူျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

Air-Con Dut line တပ္ဆင္ေပးျခင္း

စားေသာက္ဆိုင္၊အေၾကာ္စုံလုပ္ငန္းမ်ားအတြတ္အုပ္ေဆာင္း၊အနံသတ္အိုးမ်ားတပ္ဆင္ေပးျခင္း

demo
demo
demo

FIber Glass စက္ရုံ၊ဆန္စက္၊ပိုးသတ္ေဆးစက္ရံုမ်ားအတြတ္ေခါင္းတုိင္ ၊ပိုက္လိုင္း ၊အနံသတ္အိုးမ်ားတပ္ဆင္ေပးျခင္း

ကိုေအာင္မိုးလြင္ ( ေအာင္ သံျဖဴလုပ္ငန္း)
အမွတ္(၁၈၃)၊အေနာက္ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္းႏွင္႔ ရတနာလမ္းသြယ္ေထာင္႔။
က်ဳိကၠဆံရပ္ကြက္၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
(ဦးခ်စ္ေမာင္အိမ္ရာအနီး) Lucky Seven လက္ဖက္ရည္ဆိုင္အေရွ႕